logo

 

Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde

 

Cursussen sterrenkunde

  Update 26 september          

 

Een aantal leden van de GVWS is betrokken bij cursussen astronomie en astrofysica voor geïnteresseerden en daarop gebaseerde vervolgcursussen. De insteek is dat in deze cursussen diverse aspecten van de sterrenkunde en de bijbehorende natuurkundige begrippen worden uitgelegd zonder gebruik van formules.

  Cursus bijzondere onderwerpen uit de Sterrenkunde, Jacobijnenhuis Winsum
  Startdatum: 28 november 2016; einddatum 6 februari 2017 met excursie naar het
    planetarium van Eise Eisinga in Franeker; en een kijkavond
  Klik hier voor het volledige programma en hier voor de poster.
       
  Verslag excursie LOFAR 12 maart 2011 cursus Sterrenkunde Winsum
  Een kort verslag met foto's is te vinden op een aparte pagina.
   
  Actuele informatie over bijzondere verschijnselen aan de hemel
  Zie hiervoor de site van de KNVWS bij 'actueel' en Astronieuws.