logo

 

Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde

 

Klimaat

Lezing op 16 november 2018

Door Ruud Hoogeveen en Ilse Aben, beiden werkzaam bij SRON

TROPOMI, voluit TROPOspheric Monitoring Instrument, is een geavanceerd meetinstrument dat zich aan boord bevindt van de Sentinel-5P satelliet, die op 13 oktober 2017 is gelanceerd. Vanuit de ruimte detecteert TROPOMI gassen en andere stoffen die aanwezig zijn in de troposfeer, de onderste laag van de dampkring. Dit is de laag waarin wij als mensen leven en actief zijn - en dus ook zelf allerlei stoffen en gassen in de lucht brengen.

Gassen zoals bijvoorbeeld stikstofdioxide, koolmonoxide, methaan en zwaveldioxide zijn van invloed op onze luchtkwaliteit en het klimaat. Dit geldt ook voor stoffen als aerosolen. Doordat het uitgangspunt is dat TROPOMI in ieder geval zeven jaar deze metingen zal doen, zijn ook de veranderingen in zowel de aanwezigheid als de verdeling van deze stoffen goed waar te nemen. Daarmee zijn trends en modellen beter te bepalen.

SRON, het Nederlands instituut voor ruimte-onderzoek, is zowel betrokken bij het ontwikkelen enĀ  bouwen van TROPOMI als bij het wetenschappelijk onderzoek dat met dit instrument wordt gedaan. Daarom zullen deze avond twee medewerkers van SRON spreken. Ruud Hoogeveen zal uitleg geven over het instrument; Ilse Aben zal het onderzoek naar broeikasgassen belichten, in het bijzonder methaan en koolmonoxide.

CO waarnemingen TROPOMI

CO waarnemingen (http://www.tropomi.nl/category/nieuws/)