logo

 

Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde

 

Meteorieten: de planetaire verhalenvertellers uit het zonnestelsel

Lezing op 13 april 2018

Door Dr. Sebastiaan de Vet, die als planeet- en meteorietonderzoeker actief is bij Naturalis. Daarnaast zet hij zich in bij de landelijke Werkgroep Meteoren voor het waarnemen van meteoren en het bergen van nieuwe meteorieten in Nederland.

Meteorieten zijn bijzondere geologische materialen die ons zonnestelsel tastbaar maken en verrassend dicht bij huis brengen, soms zelfs in huis 'afgeleverd' worden zoals in 1990 in Glanerbrug het geval was.

Je hoeft voor meteorieten niet met een telescoop de ruimte in te turen om je over de planeten te verwonderen: de samenstelling en mineralogie van meteorieten geven eveneens een bijzonder perspectief op onze planetaire buren. Dat blijkt zelfs uit de meteorieten die in ons land in de bodem en daken insloegen. Ondanks dat er in Nederland slechts zes erkende meteorietvondsten zijn (de meest recente viel in 2017), geven deze bijzondere 'meteoorstenen' inzicht in kenmerken van hemellichamen waaruit ooit planeten zoals de aarde zijn gevormd.

In deze lezing staan we daarom stil bij wat meteorieten ons precies kunnen vertellen over de eerste miljoenen jaren van ons zonnestelsel. Bovendien zien we hoe in Nederland waarnemers actief zijn in landelijke waarneemnetwerken in afwachting van de volgende meteorietinslag.